Brud på reglerne kan give klip i klippekortet, afhængig af omfanget, se klippekort ordning her

For opbevaring af snescootere i hallen

 •  Der må kun opbevares snescootere ejet af registrerede medlemmer, for en registreret tidsperiode. Snescooterne skal være afmærket med gyldig nummerplade, således ansvarsforsikringen også skal være gældende. Der må kun være 1 almindelig snescooter samt en max. 200 cc snescooter på en plads.
 • Helårsopbevaring kan kun ske for medlemmer, som er udpeget af bestyrelsen. Helårsopbevaringen betales forud, inden en deadline, som bestemmes af bestyrelsen. Beløbet for opbevaringen fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet er som regel foreslået af bestyrelsen, som ud for de kendte udgifter.
 • Sommeropbevaring er kun for registrerede medlemmer, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Sommerperioden ligger cirka fra juni til november måned, alt efter sneforhold m.m. 

Ordensregler

 • Det påhviler de enkelte medlemmer at holde orden på egne pladser
 • Der må ikke tankes benzin inde i hallen (risiko for brandfare).
 • Det er tilladt at have en 20L fyldt benzin dunk til opbevaring i hallen pr. medlem.
 • Affald skal smides ud i de dertil indrettede skraldespande
 • Rygning i snescooterhallen er forbudt
 • Snescooterne skal stilles i den tildelte bås, således der er fri passage i midten af hallen.
 • Foreningens værktøj skal ligges tilbage efter endt brug
 • Foreningens værktøj skal ligges tilbage når hallen forlades
 • Foreningens værktøj må ikke forlade hallen
 • Værktøj som er slidt eller gået i stykker skal meldes til de halansvarlige bestyrelsesmedlemmer
 • Upassende opførsel tolereres ikke
 • Foreningen kan ikke drages til ansvar for nogen former for skader, som er forårsaget inde i hallen
 • Snescootere må ikke startes og køres ud med tændt motor inde i snescooterhallen. Det er tilladt at køre ind i hallen, over til sin plads, såfremt motoren er varm og ikke oser, hvorefter motoren slukkes med det samme og bagefter placerer man sin scooter inde på sin plads med motoren slukket.
 • Der må ikke spraymales eller gøres andet, inden i hallen, som kan svine eller forringe snescooterne.*
 • Der må ikke svejses eller slibes med vinkelsliber i hallen*
 • Dør og porte skal være aflåste, når hallen forlades.

* Arbejde på selve hallen er undtaget. Dog skal der afskærmes for at undgå skader på snescootere og inventar.

For reparation af snescootere i hallen**

Kun aktive medlemmer må benytte hallen
Hvert medlem har 1 dags gratis opbevaring i hallen. Derefter koster det 50 kr. per døgn.
•    Der må maksimalt være 1 ekstern snescooter til reparation i hver i hver af hallens 3 sektioner, for at holde midten af hallen fri.


** Gælder de medlemmer som ikke har helårsplads eller sommeropbevaring.

Rengøringsplan


Se facebook

Ordensregler er vedtaget Jvf bestyrelsesmøde 01.Nov 2022.