14. november 2023

Hermed indkaldelse til Snescooterforeningen Qamutits årlige ordinære generalforsamling 2023. 

Generalforsamlingen afholdes den 28. november 2023 i skiliftens cafeteria kl 19.30
Ifølge Foreningens vedtægter § 5, stk.3.skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til foreningen@qamutit.gl.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, samt diverse gebyrer.
6. Valg af bestyrelse jvf.§ 4 stk.2
7. Valg af 1 revisor samt 1 revisor suppleant.
8. Fastsættelse af halleje pris.
9. Eventuelt.


Vi glæder os til at se dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Snescooter foreningen Qamutit