13. november 2023

Redningskranse

Snescooter foreningen Qamutit og Qamutit SAR gruppe har med støtte fra Nuummi Najukkami Ataatsimiititaq – Nuuk Lokaludvalg, opsat redningskranse 5 steder i Kangerluarsunnguaq/Kobbefjord nær Nuuk.

13. november 2023

Pistenbully projekt

Qamutits Pistenbully projekt er blevet til en realitet på baggrund af støtte fra Nuuk lokaludvalg.